Merke- og planleggingsdager

September 2019

5.-6.

Plandager

18.

Foreldremøte småbarnsavdelinger

19.

Foreldremøte storbarnsavdelinger

Oktober 2019

24.

Markering av FN-dagen

Desember 2019

13.

Luciamarkering

18.

Nissefest

Januar 2020

2.

Plandag

Februar 2020

28.

Karneval

April 2020

2.

Påskefrokost

17.

Plandag , dato kan endres

Mai 2020

15.

17. mai markering

22.

Plandag

Juni 2020

11.

Sommerfest

Juli 2020

6.-26.

Sommerstengt