Merke- og planleggingsdager

Juli 2018

9.-20.

Sommerstengt

September 2018

7.

Plandag

12.

Foreldremøte storbarnsavdelinger

13.

Foreldremøte småbarnsavdelinger

Oktober 2018

18.-19.

Plandager

24.

Markering av FN-dagen

Desember 2018

13.

Luciamarkering

14.

Nissefest

Januar 2019

2.

Plandag

Februar 2019

22.

Karneval

April 2019

11.

Påskefrokost

Mai 2019

16.

17.maimarkering

31.

Plandag

Juni 2019

13.

Sommerfest

Juli 2019

8.-28.

Sommerstengt