Merke- og planleggingsdager

September 2022

8.-9.

Planleggingsdager - barnehagen stengt

19.-23.

Brannvernuke

Oktober 2022

27.

Markering av FN-dagen

Desember 2022

13.

Luciadagen

20.

Nissefest

23.

Planleggingsdag - barnehagen stengt

Januar 2023

2.

Planleggingsdag - barnehagen stengt

27.

Besøksdag for nye søkere!

Februar 2023

3.

Besøksdag for nye søkere!

17.

Karneval

Mars 2023

30.

Påskefrokost

April 2023

5.-10.

Stengt pga påske

Mai 2023

16.

17. mai feiring i barnehagen

19.

Planleggingsdag - barnehagen stengt

Juni 2023

15.

Sommerfest

Juli 2023

10.-28.

Sommerstengt

31.

Velkommen til barnehageåret 2023/24