Preståsen Kanvas-barnehage

0705_2_460eb41ed485f266a02c22d92e016e38
0705_-1_365be29a9daca823f7d0b2c08fc44698
0705_2_5a1cad91d4d3fd90a3b6f5fa49363107
7. Turglede i vårt flotte nærmiljø
3. Vi har egen grill på uteplassen
6. Tur gir samhold og felles opplevelse
4. Puterommet innbyr til lek og fysisk utfoldelse
10. Kunst kan også skapes ute
0705_1_8d1c937bef76c2ddbee74a6aa7a51fcd
0705_2_5c2425571f635672eeeada01bd84b1d1
0705_2_d2985b5a70e9e6977812d55ddd76bdb7
0705_4_aa11a84fe831eb99c3dc08df19d9f52c