Preståsen Kanvas-barnehage

1. Barnehagen ligger fint til på Bjørndal
2. I Kanvas har vi fokus på sunt kosthold og fargerik mat
3. Vi har egen grill på uteplassen
4. Puterommet innbyr til lek og fysisk utfoldelse
cof
6. Tur gir samhold og felles opplevelse
7. Turglede i vårt flotte nærmiljø
8. Samarbeid og sosial kompetanse utvikles gjennom lek
9.Utelek gir både utfordring og mestring
10. Kunst kan også skapes ute